Sopotniki

Cilj programa »Sopotniki« je pomagati starejšim pri vključevanju v aktivno družbeno življenje. Z medgeneracijskim sodelovanjem želimo preprečiti ali prekiniti izoliranost in osamljenost starejših prebivalcev iz predvsem manjših, odročnejših krajev, ki zaradi oddaljenosti, odsotnosti avta ali slabih prometnih povezav skoraj ne zapuščajo doma.

Z nudenjem brezplačnih prevozov izvajalci programa starostnikom omogočamo, da se udeležujejo kulturnih dogodkov, obiskujejo svoje prijatelje, gredo k zdravniku, v trgovino ipd. Tako lahko ne le samostojno in brez skrbi opravijo nujna opravila, temveč tudi spletajo nova poznanstva in prijateljstva ter ohranjajo družabne stike s širšo okolico, ki jim je sicer brez avta preveč oddaljena in s tem nedosegljiva.

Program v Sevnici uvajamo po zgledu uspešno delujočega programa, ki ga v občinah Divača, Sežana in Hrpelje-Kozina izvaja zavod Sopotniki. Dejavnost, ki jo opravljamo, skoraj v celoti temelji na prostovoljskem delu. Prostovoljni vozniki, različnih let in poklicev, svoje študijske in delovne obveznosti ter prosti čas razporejajo na način, da lahko z izmeničnimi dežurstvi zagotavljajo izvajanje storitve pet dni v tednu, od jutra pa vse dokler zadnji uporabnik ne pride na cilj. K sodelovanju vabimo mlade, študente, iskalce zaposlitve, mlajše upokojence - vse tiste, ki lahko organizirajo svoj čas tako, da lahko prispevajo k skupnemu dobremu v širši lokalni skupnosti in jim je vožnja ter delo s starejšimi v veselje.

 
 

Storitev brezplačnih prevozov je namenjena starostnikom (upokojencem), ki stanujejo na področju občine Sevnica in se želijo na pot odpraviti znotraj občine Sevnica. Prevozi na oddaljenejše lokacije so mogoči v primeru, da je termin prost in je upokojenec pripravljen poravnati predhodno dogovorjen osnovni strošek za gorivo.

Vse vožnje je potrebno rezervirati vnaprej, kar lahko upokojenci storijo s telefonskim klicem na številko 031 33 81 87. Koordinatorju sporočijo svoje podatke, termin in lokacijo prevoza, povejo, če potrebujete spremstvo ali pomoč ter okvirno oceno časa trajanja opravka. Klice sprejemajo na Družinskem inštitutu Zaupanje od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro. Zaradi velikega povpraševanja priporočamo, da se na prevoz naročite en teden pred načrtovano potjo.

ČLOVEK ČLOVEKU SOPOTNIK!