Projekt Rast(išče) sreče

Projekt Rast(išče) sreče

Otroci in mladostniki vse starosti so tako v šoli, kot tudi izven njenih zidov izpostavljeni raznovrstnim izzivom, od uspešnega opravljanja šolskih obveznosti, do vzpostavljanja in ohranjanja dobrih odnosov s svojo družino, prijatelji in šolskim osebjem. S projektom Rasti(išče) sreče, želimo otroke in mladostnike opremiti z orodji, da bodo te izzive uspešno premagovali. Predvsem želimo dodatno opolnomočiti otroke in mladostnike, ki se zaradi različnih vzrokov (slabša učna uspešnost, nižja samobodoba, otežena regulacija čustev …) težje spopadajo z vsakdanjimi situacijami.

Intervencije

Vse, ki vas zanima delo z otroki in mladostniki ter si želite pridobiti veščine takšnega dela, vabimo, da se pridružito naši prostovoljski mreži in tako pripomorete k izboljšanju pogojev za celosten razvoj otrok in mladostnikov v občini Sevnica.

Podpirajo nas