Individualna, zakonska in družinska terapija

V terapijo se lahko vključi posameznik, par ali družina, ki se želi spoprijeti s svojo čustveno ali medosebno stisko v varnem odnosu z relacijskim družinskim terapevtom. Terapevtska soba in odnos s terapevtom za vključene predstavlja varen prostor za pogovor o svojem doživljanju, čustvih, odnosih in želenih spremembah.

Relacijski terapevt je v terapevtskem odnosu nekdo, ki se zanima za notranji svet udeležencev terapije in jim s svojimi rahločutnimi odzivi ter strokovnim znanjem pomaga k boljšemu spoznavanju lastnih čustev in k ozaveščanju notranjega modela odnosov, ki ga nosijo s seboj. Skupaj z uporabniki želi razumeti, zakaj prihaja do stiske in kako se z njo čim bolj učinkovito spoprijeti.

Izhodišče relacijskega družinskega modela je predpostavka, da je posameznikovo čustvovanje, mišljenje in vedenje, življenjska situacija in morebitna stiska, v kateri se znajde, izraz globlje izkušnje odnosov, ki so posameznika zaznamovali v preteklosti. Cilj individualne, zakonske oz. družinske terapije po tem modelu je zato posamezniku pomagati prepoznati vpliv in moč preteklih izkušenj, dobiti uvid v model odnosov, iz katerega prihaja in ki v veliki meri vpliva tudi na njegove sedanje odnose. Relacijska družinska terapija pomaga posamezniku razgraditi nefunkcionalne čustvene in vedenjske vzorce, ki so bili potrebna obramba pred bolečimi odnosi v preteklosti, danes pa predstavljajo oviro k bolj polnemu doživljanju odnosov. Pomembno težo pri tem ima ozaveščanje in predelava zanikanih bolečih čutenj (strahu, jeze, sramu, žalosti, gnusa …), s katerimi se mora posameznik srečati in jih s pomočjo varnega odnosa integrirati v svoje življenje, saj ta čutenja v neozaveščeni in nepredelani obliki vdirajo v odnose, ki jih vzpostavljamo. Nevropsihologija s svojimi odkritji pri raziskovanju možganov v zadnjih letih potrjuje prepričanje, da so globlje spremembe v odnosih resnično mogoče vse do pozne starosti in da lahko ob močni motivaciji ter s strukturiranim delom na sebi kdorkoli, ne glede na starost, spol ali pretekle izkušnje, razvije bolj kakovostne in osrečujoče medosebne odnose.

 
 

Terapija je namenjena tistim, ki so v stiski zaradi:

  • različnih težav v medosebnih odnosih
  • doživljanja psihičnega, fizičnega in spolnega nasilja,
  • odtujenosti v partnerskem odnosu
  • težav pri vzgoji otrok
  • izgube svojcev, osamljenosti
  • različnih oblik zasvojenosti
  • ločitve, nezvestobe
  • izgube delovnega mesta
  • drugih čustvenih in medosebnih stisk

Družina, par oz. posameznik se srečuje s terapevtko/tom enkrat tedensko po 50 minut, terapevtski ciklus pa traja 12 srečanj oz. 3 mesece in se lahko po potrebi enkrat ali večkrat ponovi. Pogoj za terapijo je, da so udeleženci sposobni rednega udeleževanja srečanj, pri zakonski/partnerski terapiji se predpostavlja udeležba obeh partnerjev, pri družinski terapiji pa je zaželena udeležba vseh članov družine.