Individualna terapija

V individualno terapijo se vključi posameznik, ki se želi spoprijeti s svojo čustveno ali medosebno stisko v varnem odnosu s terapevtom. Terapevtska soba in odnos s terapevtom za vključenega posameznika predstavlja varen prostor za pogovor o svojem doživljanju, čustvih, odnosih in želenih spremembah.

Relacijski terapevt je v terapevtskem odnosu nekdo, ki se zanima za notranji svet drugega in mu s svojimi rahločutnimi odzivi ter strokovnim znanjem pomaga k boljšemu spoznavanju lastnih čustev in k ozaveščanju notranjega modela odnosov, ki ga nosi s seboj. Skupaj z uporabnikom želi razumeti, zakaj ta oblikuje takšne odnose, v katerih prihaja do stiske.

 

 

Uporabnik terapije se v času terapevtskega procesa globlje spozna, naveže stik s seboj in terapevtom. Odnos s terapevtom postane nekakšna izkušnja varnosti, ki jo posameznik prenese v svoje vsakodnevne odnose, v katerih se počuti bolj sproščenega in ustvarjalnega, zaživi bolj zdrave razmejitve, prekine negativen začaran krog določene čustvene dinamike ter bolje razume svojo notranjo motivacijo.